Waren in 1924 de tuinen slechts 26 aren groot, nu strekken ze zich over 1,5 hectaren. De tuin, die Jules Buyssens ontwierp, vertoont in grote mate eenheid van stijl en van tijdperk met het Art Deco huis. Alice gaf 45 jaar later opdracht aan René Pechère om de nieuwe tuinen te ontwerpen, als verdere aanvulling van de villa. Na volledige afwerking is de tuin onder te verdelen in de “pittoreske tuin”, het “Labyrint” en de “Tuin van het Hart”. De " Pittoreske tuin" is een “gewone” tuin, met een geometrisch opgebouwde rozentuin, die doet herinneren aan de rechtlijnigheid van Art Deco. Het geheel vormt een groen schrijn in het hart van Brussel, dat gans het jaar door kan worden bezocht.

Opnames met gaatjeskamera 20x25cm.

van-buuren010.jpg
van-buuren012.jpg
van-buuren014.jpg
van-buuren015.jpg
van-buuren016.jpg
van-buuren017.jpg
van-buuren018.jpg
van-buuren019.jpg